Skilmálar

Kaup og söluskilmálar Preppup

Skilmálar þessir gilda um áskrift að Preppup.

  1. Áskrift

Áskriftargjald er greitt fyrirfram samkvæmt gjaldskrá Preppup hverju sinni. Greiðsla fer fram með gjaldfærslu af kreditkorti viðskiptavinar og er áskriftargjald skuldfært við pöntun í upphafi áskriftar. Síðari pantanir eru skuldfærðar 48 klukkustundum fyrir afhendingardag. Fáist ekki skuldfærsluheimild á viðkomandi kreditkort verður pöntun ekki afgreidd.

Binditími áskriftar er tvær vikur.

Preppup áskilur sér rétt til verðbreytinga á áskriftargjaldi án fyrirvara, en allar breytingar á verðskrá verða kynntar á heimasíðu félagsins.

  1. Breytingar á pöntun, verð á vörum og sendingakostnaður

Beiðni um breytingar á pöntun skal senda á netfangið „info(at)preppup.is“ og skal beiðni innihalda pöntunarnúmer, nafn og heimilisfang viðskiptavinar.

Ekki er hægt breyta sendingu að liðnum pöntunarfresti eða ef greiðsla hefur verið skuldfærð af kreditkorti viðskiptavinar.

Öll verð eru gefin upp á heimasíðu Preppup (www.preppup.is) og innihalda VSK.

Verð inniheldur sendingarkostnað nema annað sé tekið fram.

  1. Afhending og móttaka á vörum

Vörur eru afhentar á það heimilisfang sem viðskiptavinur gefur upp við skráningu. Hægt er að breyta afhendingarstað á heimasíðu Preppup (www.preppup.is) undir „mínar síður“.

Afhendingartími vara er á mánudögum og fimmtudögum.

Almennt afhendir Preppup allar pantaðar vörur í einni sendingu. Óski viðskiptavinur hins vegar eftir því að pöntun sé dreift á fleiri afhendingardaga áskilur Preppup sér rétt til þess að innheimta sendingarkostnað vegna allra umfram sendinga.

Sé enginn viðstaddur á afhendingarstað við afhendingu verður varan skilinn eftir á þeim stað sem viðskiptavinur gefur upp við skráningu svo sem við inngang, bílskúr, í garði eða hjá nágranna. Preppup tekur enga ábyrgð vöru eftir afhendingu.

Preppup áskilur sér rétt á að breyta afhendingartíma sökum ófyrirsjáanlega aðstæðna eða vegna hátíðardaga. Tilkynningum um breytingar verður komið áleiðis til viðskiptavina með tölvupósti, en þær verða einnig gerðar aðgengilegar á heimasíðu félagsins.

  1. Uppsögn áskriftar og afpöntun sendingar

Hægt er að segja upp áskrift að Preppup á heimasíðunni www.preppup.is undir „mínar síður“. Preppup vekur athygli viðskiptavina á því að binditími áskriftar er tvær vikur. Að binditíma liðnum getur viðskiptavinur sagt upp áskrift 48 klukkustundum fyrir afhendingardag. Að öðrum kosti verður áskriftargjald skuldfært og fæst ekki endurgreitt.

Ekki er hægt afpanta sendingu að liðnum pöntunarfresti.

  1. Önnur ákvæði

Preppup áskilur sér rétt til þess að breyta innihaldi rétta frá því sem auglýst er á heimasíðu félagins án fyrirvara, ef hráefni eru ekki fáanlegt hjá birgjum Preppup.

Ekki er hægt að skila eða skipta afhentri vöru.

Preppup áskilur sér rétt til að breyta reglum og skilmálum án fyrirvara.

DalPay Retail er endursöluaðili fyrir Mealprep ehf  og á kreditkortayfirliti þínu mun standa dalpay.is +354 412 2600

  1. Trúnaður

Preppup heitir viðskiptavinum sínum fullum trúnaði og verða þær upplýsingar sem veittar eru ekki gefnar upp til þriðja aðila.

  1. Varnarþing

Ákvæði og skilmála þennan ber að túlka í samræmi við íslensk lög.

Rísi ágreiningur um túlkun og framkvæmd skilmála þessa, þá skal fara með þann ágreining til úrlausnar fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur, dómhúsinu við Lækjartorg, Reykjavík.